Aktualności

Druga zrzutka na rehabilitacj? D?onego

7 wrzesnia 2023

Moi drodzy parafianie. Tak jak obiecywa?em, odpali?em dzisiaj ogólnopolsk? akcj? zbierania funduszów na rehabilitacj? D?onego na zrzutka.pl/w2c5gx.  

Apeluj? do Was o chojne wp?aty i co równie wa?ne o rozpropagowanie i rozreklamowanie zbiórki wsz?dzie gdzie tylko si? da.

W?ród znajomych,na swoich tematycznych forach,w pracy,w rodzini?,

W?ród dzieci i doros?ych. WSZ?DZIE!

 

Sabcio